Física 03- Aulas 12 e 13

E.D.F-

Física 4- Leis de Newton

Literatura- Aulas 10 e 11

Química II- Aula 9

Sociologia- Aula 9

X